1b92bef891d699c3187c48d08acb523f
Poradniki

Kto wydaje pozwolenia środowiskowe i jak je uzyskać?

Pozwolenie środowiskowe to zgoda uprawnionych organów administracji na określone w tym pozwoleniu działania, które mają wpływ na środowisko przyrodnicze – wprowadzają do niego gazy, pyły, ścieki, odpady, a także mogą przyczynić się do jego zanieczyszczenia. Pozwolenia środowiskowe wydawane są na wniosek podmiotu prowadzącego potencjalnie szkodliwą instalację i dopiero po ich pozyskaniu firma może rozpocząć legalną działalność. Jak zdobyć właściwe pozwolenie środowiskowe?

Pozwolenie środowiskowe – kiedy jest wymagane?

Pozwolenie środowiskowe wymagane jest w przypadku wszystkich przedsiębiorstw, których działalność może mieć wpływ na stan środowiska naturalnego. W praktyce więc zgodnie z aktualnym stanem prawnym pozwolenia środowiskowe są potrzebne wielu firmom, niezależnie od branży ich działania. Często wymaganym jest m.in. pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które dotyczy podmiotów wytwarzających różnego rodzaju odpady niebezpieczne w ilości przekraczającej 1 Mg (megagram) na rok, co stanowi stosunkowo małą ilość. Takie pozwolenie środowiskowe potrzebne będzie również firmie, która produkuje duże ilości odpadów innych niż niebezpieczne. Jeśli do tego zakład emituje substancje do powietrza czy wody, jego włodarze muszą wystąpić o pozwolenie zintegrowane, które w ramach jednej decyzji zezwala na działania emisyjne o różnym charakterze. Pozwolenia środowiskowe dotyczą również firm zaangażowanych w procesy gospodarowania odpadami. Podmioty te muszą z kolei starać się o pozwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Kto wydaje pozwolenia środowiskowe?

Pozwolenie środowiskowe jest decyzją administracyjną, a należy ona najczęściej do organu zarządzającego terenem, na którym pracuje dana instalacja. Pozwolenie środowiskowe wydaje zwykle starosta lub prezydent miasta, ale przepisy wskazują w niektórych przypadkach również innych przedstawicieli władzy jako władnych wydać odpowiednie zezwolenie. Wnioski o pozwolenia środowiskowe rozpatrywać może więc również m.in. marszałek województwa, regionalny dyrektor ochrony środowiska, niekiedy przedstawiciele właściwych jednostek terenowych Wód Polskich jak w przypadku instalacji odprowadzających ścieki do zbiorników wodnych. Nim jednak decyzja środowiskowa zostanie wydana, przedsiębiorca przygotować musi odpowiedni wniosek i uzupełnić go dość długą listą dokumentów. Do pozyskania pozwolenia środowiskowego związanego z wytwarzaniem odpadów wymagane są np. m.in. operaty przeciwpożarowe oraz zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności. Warto też wiedzieć, iż pozwolenie środowiskowe wydawane jest na określony czas i wymaga aktualizacji po upływie jego ważności.

Jak skutecznie pozyskać pozwolenie środowiskowe?

Aby pozyskać pozwolenie środowiskowe, trzeba dopełnić szeregu formalności, a przygotowanie wniosku oraz wymaganych dokumentów sprawia zwykle sporo problemów, stąd postępowanie administracyjne trwa niekiedy długo, a wnioskujący często trudzą się z mozolnym usuwaniem wad prawnych w przygotowanej samodzielnie dokumentacji. Warto w tej sytuacji skorzystać ze wsparcia doświadczonych podmiotów świadczących konsulting środowiskowy. Firma Stena Recycling (https://www.stenarecycling.com/pl/), lider branży zarządzania odpadami, wspiera polskich przedsiębiorców w staraniach o pozyskanie wymaganych decyzji w ramach usługi uzyskania pozwoleń środowiskowych. Specjalistom ze Stena Recycling można nie tylko zlecić przygotowanie wniosku o pozwolenie środowiskowe dowolnego rodzaju, ale też powierzyć nadzór nad dalszym jego losem. Stena Recycling przeprowadza swoich klientów przez cały proces: od analizy dokumentów, poprzez lokalne wizje zakładu i merytoryczne uzgodnienia z organem prowadzącym postępowania, aż po opracowanie i złożenie wniosku. 

Podobne Tematy

Kluczowe etapy regeneracji rozdzielaczy hydraulicznych – Jak odnowić ich wydajność?

Wynajem samochodów w Warszawie

Intercyza a dziedziczenie – czy mają na siebie wpływ?

Redakcja PortalwSieci.pl

Dodaj Komentarz