814796a81db0498d6313c94e5fa3a70e
Poradniki

Intercyza a dziedziczenie – czy mają na siebie wpływ?

Rozdzielność majątkowa małżonków to rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej par zawierających związek małżeński. Mimo to intercyza nadal stanowi zagadnienie nastręczające wielu wątpliwości i pytań. Jednym z problematycznych tematów pozostaje prawo spadkowe i kwestia dziedziczenia w sytuacji, gdy małżonkowie zdecydowali się na podpisanie intercyzy. Jak wygląda to w praktyce? Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat i dowiedz się, dlaczego pomocne może okazać się wsparcie prawne adwokata z Wrocławia.

Intercyza – najważniejsze informacje

Wraz z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Obejmuje ona wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków lub jednego z nich w trakcie jej trwania, tworząc majątek wspólny. W jego zakres wchodzą m.in. wynagrodzenia za pracę i/lub dochody z innej działalności, fundusze zgromadzone w ramach otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego, a także dochody z majątku wspólnego.

Natomiast intercyza to umowa określająca stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami. Każdorazowo zawierana jest w formie aktu notarialnego, który można sporządzić także już po ślubie. Za pomocą intercyzy para może ustanowić rozdzielność majątkową, a także zdecydować o rozszerzeniu lub ograniczeniu wspólności majątkowej. Skutki zawarcia tej umowy mają zwykle wymiar gospodarczy. Małżonkowie często wybierają rozdzielność majątkową w celu ochrony majątku jednej z osób, a także po to, by wyeliminować ryzyko odpowiedzialności finansowej, np. w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia biznesowego małżonka.

Intercyza – czy ma wpływ na prawo do dziedziczenia?

Na początku należy zaznaczyć, że intercyza określa relacje majątkowe za życia małżonków, co sprawia, że fakt jej zawarcia nie ma żadnego wpływu na prawo do dziedziczenia i nie jest brany pod uwagę w trakcie spraw spadkowych.

Z perspektywy prawa do dziedziczenia najważniejszy okazuje się testament sporządzony przez spadkodawcę. W sytuacji braku testamentu zastosowanie znajduje dziedziczenie ustawowe. Jak wynika z kodeksu cywilnego, do dziedziczenia ustawowego w odniesieniu do całości spadku dochodzi w sytuacji, gdy spadkodawca nie wskazał spadkobiercy lub gdy żadna z powołanych do tego osób nie chce lub nie może być spadkobiercą. 

Ustawa powołuje do spadku w pierwszej kolejności potomstwo spadkodawcy, a także jego małżonka, którzy dziedziczą w częściach równych, przy czym część należąca do małżonka nie może być niższa niż 25% pozostawionego spadku. Wymienione zasady znajdują zastosowanie nawet wówczas, gdy małżeństwo spisało intercyzę. Co jednak istotne, zmianie może wówczas ulec wysokość dziedziczonego majątku – w takiej sytuacji bowiem w skład spadku wchodzi tylko majątek osobisty zmarłego małżonka.

Intercyza a prawo do zachowku

Jeśli spadkodawca pozostawił testament, na mocy którego małżonek nie ma prawa do żadnej części majątku, ale jednocześnie nie został on wprost wydziedziczony, wówczas małżonkowi przysługuje prawo do zachowku – bez względu na to, czy małżonkowie podpisali intercyzę, czy nie.

Czy jest możliwe wyłączenie dziedziczenia pomiędzy małżonkami?

Sposobem na całkowite wyłączenie dziedziczenia między małżonkami jest zawarcie specjalnej umowy u notariusza, w której zrzekną się oni prawa do dziedziczenia po sobie. Do takiej sytuacji dochodzi często w momencie, gdy dana osoba decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego po raz drugi i chce zabezpieczyć dzieci z poprzedniego związku, by tylko one otrzymały prawo dziedziczenia majątku po śmierci.

Podobne Tematy

Różnice między wiertarką a wkrętarką oraz ich zastosowanie

Redakcja PortalwSieci.pl

Transport towarów mrożonych w Europie

Redakcja PortalwSieci.pl

Szelki wysokościowe – bezpieczeństwo przy pracy na wysokościach

Dodaj Komentarz