80bf7985a0044866302a39b790c1440d
Poradniki

Długi spadkowe – kto ponosi za nie odpowiedzialność?

Przeważnie spadek utożsamiany jest z czymś pozytywnym – dziedziczonym majątkiem lub innym rodzajem dobra materialnego. Niestety dziedziczenie ma również swoją ciemną stronę. Spadkobierca może bowiem otrzymać w spadku długi osoby zmarłej. Nieroztropne podejście do dziedziczonych zobowiązań może pochłonąć oszczędności oraz nerwy dziedzica. Dlatego skorzystanie z pomocy adwokata z Wrocławia w tego typu sytuacjach jest najlepszą decyzją, jaką może podjąć pechowy spadkobierca. Dowiedz się więcej o długach spadkowych i uzyskaj odpowiedź na najważniejsze pytanie – na kim spoczywa odpowiedzialność uregulowania długu?

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Powołanie do spadku nie gwarantuje, że każdy spadkobierca będzie musiał przyjąć cały majątek po zmarłej osobie. Przepisy prawne umożliwiają odrzucenie spadku, niezależnie od tego, czy ktoś został powołany do spadku na mocy testamentu, czy zgodnie z przepisami ustawy. 

Zgodnie z art. 1030 Kodeksu cywilnego do momentu formalnego przyjęcia spadku, spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe jedynie na podstawie odziedziczonego majątku. Jednak po przyjęciu spadku, niezależnie od tego, czy uczyni to „wprost”, czy z „dobrodziejstwem inwentarza,” odpowiedzialność ta rozszerza się także na jego majątek osobisty.

W praktyce zdarza się często, że kilku czy kilkunastu spadkobierców jest powołanych do dziedziczenia majątku, a każdy z nich dziedziczy w odpowiednich częściach. Jak wówczas kwestia odpowiedzialności za długi spadkowe? 

Do momentu podziału spadku, spadkobiercy ponoszą wspólną, solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. W praktyce oznacza to, że wierzyciel ma prawo żądać spłaty zobowiązań od każdego spadkobiercy, zarówno w całości, jak i w części (to on decyduje, czy chce od wszystkich, od kilku z nich, czy tylko od jednego). 

Warto zapamiętać, że spadkobierca, który spłaci zobowiązanie, może następnie żądać zwrotu części tej kwoty od pozostałych spadkobierców, proporcjonalnie do ich udziałów w spadku. 

Po podziale spadku, odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe prezentuje się nieco inaczej – każdy spadkobierca odpowiada tylko do wysokości swojego udziału spadkowego. Przykładowo, jeśli jeden ze spadkobierców otrzymał udział w spadku w wysokości 1/4, to odpowiada on za długi zmarłej osoby tylko w tej samej proporcji.

Prawo autorskie we Wrocławiu – ochrona własności intelektualnej

Jak uniknąć spłaty długów spadkowych?

Najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie dziedziczenia długów spadkowych jest odrzucenie spadku. To formalne działanie można podjąć w ciągu 6 miesięcy od chwili, kiedy spadkobierca dowiaduje się o swoim powołaniu do spadku. 

W praktyce informacja o powołaniu do dziedziczenia może dotrzeć do spadkobiercy zarówno w dniu zgonu spadkodawcy, jak i po ujawnieniu testamentu. 

Odrzucenie spadku równoznaczne jest ze zrzeczeniem się wszelkich praw do spadku. Osoba, która dokonuje tego aktu, nie nabywa żadnych składników masy spadkowej, włącznie z aktywami (wartościami majątkowymi) i pasywami (zobowiązaniami).

Skorzystanie z pomocy adwokata z Wrocławia – wsparcie w sprawach spadkowych

Jeśli odziedziczyłeś spadek, którego nie chcesz przyjmować, najlepiej zdecydować się na skorzystanie z pomocy adwokata z Wrocławia lub innego miasta w Polsce. Prawnik zadba o to, aby procedura odrzucenia spadku przebiegła według obowiązujących przepisów, w związku z czym skutecznie pozbędziesz się odpowiedzialności za spłatę przepisanych długów. Warto również wiedzieć, że możesz skorzystać z porady prawnej, za którą zapłacisz jednorazowo, nie musisz decydować się na długoterminową współpracę z adwokatem.

Podobne Tematy

Gdzie zjeść w Warszawie? Najlepsze bary mleczne, burgerownie, kawiarnie

Redakcja PortalwSieci.pl

Koniki na Patyku a rozwój zdolności dzieci

Redakcja PortalwSieci.pl

Kluczowe czynniki do rozważenia przy wyborze butów dla dziecka

Redakcja PortalwSieci.pl

Dodaj Komentarz